ඊළඟ වැඩසටහනපෝදා සඳහම් වැඩසටහන

නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන භාවනා උපදේශක උපුල් ගමගේ මහතා විසින් මෙහෙයවන පෝය දින වැඩසටහනට zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ඔබටත් සහභාගි විය හැක

ඊළඟ වැඩසටහන


සත්සන්

සාකච්ඡාව සඳහා සජීවීව සහභාගී වීමට ඔබේ නම හා දෛනිකව භාවනා පුහුණුවන කාලය සඳහන් කර +94777804555 ට WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න

ඊළඟ වැඩසටහන


සම්භාවනා

අරුණෝදයට පෙර සමූහ භාවනා පුහුණුවකින් නැවුම්ව හා ප්‍රබෝධයකින් අලුත් දවසක් අරඹන්නට කලණ මිතුරු ඔබට නිල්ලඹ භාවනා මධ්‍යස්ථානයත් සමග එක් වන්නට අවස්ථාවක්. සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා පෙ.ව. 5.00 සිට පෙ.ව. 5.45 දක්වා

ඊළඟ වැඩසටහන


ඊළඟ වැඩසටහන


සුසංහිත

වෛද්‍ය මෙත්සිරි හේරත් මහතා මෙහෙයවන මාසික සංවාදාත්මක වැඩසටහන

ඊළඟ වැඩසටහන