පෝදා සඳහම් වැඩසටහන

නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන භාවනා උපදේශක උපුල් ගමගේ මහතා විසින් මෙහෙයවන පෝය දින වැඩසටහනට zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ඔබටත් සහභාගි විය හැක

ඊළඟ වැඩසටහන


ඊළඟ වැඩසටහන


සත්සන්

සාකච්ඡාව සඳහා සජීවීව සහභාගී වීමට ඔබේ නම හා දෛනිකව භාවනා පුහුණුවන කාලය සඳහන් කර +94777804555 ට WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න

ඊළඟ වැඩසටහන

Feb 11 2023 15:30
  • 15:30

සත්සන් 02 : 2023 පෙබරවාරි මස 11 වන සෙනසුරාදා සවස 3.30

මෙවර වැඩසටහනෙහි තේමාව "දහම් මගට ආලෝකයක් වන කළන මිතුරු ඇසුර" වේ. මෙම තේමාව සම්බන්ධයෙන් ඔබ සියලු දෙනාගේ අදහස් හා අත්දැකීම් බෙදාගැනීමට සූදානම්ව මෙම වැඩසටහන හා සම්බන්ධ වන්න. තෙරුවන් සරණයි!සදහම් සැඳෑව

නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන භාවනා උපදේශක උපුල් ගමගේ මහතා විසින් මෙහෙයවන සදහම් සැඳෑව සෑම බදාදා දිනකම සවස zoom ඔස්සේ සම්බන්ධ විය හැක. වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීම සඳහා 0777 804 555 WhatsApp අංකයට පණිවිඩයක් එවා ලියාපදිංචි වන්න.

ඊළඟ වැඩසටහන


සම්භාවනා

අරුණෝදයට පෙර සමූහ භාවනා පුහුණුවකින් නැවුම්ව හා ප්‍රබෝධයකින් අලුත් දවසක් අරඹන්නට කලණ මිතුරු ඔබට නිල්ලඹ භාවනා මධ්‍යස්ථානයත් සමග එක් වන්නට අවස්ථාවක්. සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා පෙ.ව. 4.50 සිට පෙ.ව. 5.50 දක්වා

ඊළඟ වැඩසටහන


සුසංහිත

වෛද්‍ය මෙත්සිරි හේරත් මහතා මෙහෙයවන මාසික සංවාදාත්මක වැඩසටහන

ඊළඟ වැඩසටහන