පැමිණෙන ආකාරය

මධ්‍යස්ථානයට කුලී රථයකින් හෝ මහනුවර සිට බස් රථයකින් ළඟා විය හැකිය. ඔබ කටුනායක සිට බස් රථයෙන් එනවා නම් පේරාදෙණිය ගලහ හන්දියෙන් බැස දෙල්තොට බස් රථයෙන් කාර්යාල හන්දියට පැමිණෙන්න. ඔබ මහනුවර සිට පැමිණෙන්නේ නම් ඔබට ගුඩ්ෂෙඩ් බස් නැවතුම්පළෙන් දෙල්තොට බසයෙන් බැස කාර්යාල හන්දියෙන් බැස ගත හැකිය (මහනුවර සිට කි.මී. 17. බස් රථයෙන් මහනුවර සිට කාර්යාල හන්දියට පැමිණීමට පැය එකහමාරක් පමණ ගත විය හැක). එතැන් සිට මධ්‍යස්ථානයට ළඟා වීමට තේ වතු හරහා විනාඩි 45ක් පමණ (හෝ කුලී රථ/ත්‍රිරෝද රථ ගමනක්) ඉහළට නැඟිය යුතුය.


නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය

  • මධ්‍යස්ථානයේ ලිපිනය: බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය, නිල්ලඹ, ශ්‍රී ලංකාව
  • විද්‍යුත් තැපෑල : upulnilambe@yahoo.com
  • දුරකථනය/ WhatsApp : +94 77 780 4555

මධ්‍යස්ථානයෙන් ඔබට සපයන දේ

  • කාමර පහසුකම්(තනි හෝ හවුලේ සිටිය හැකි කාමර), නිර්මාංශ ආහාර, ඇද ඇතිරිලි, කොට්ට, සීතලට පෙරවීමට බ්ලැන්කෙට්ටු, ගිනිපෙට්ටි සහ ඉටිපන්දම්(මධ්‍යස්ථානයේ විදුලිය නැත)

ඔබ රැගෙන ආ යුතු දේ

  • ශීත දේශගුනයට අවශ්‍ය ඇදුම්, විදුලි පන්දමක්, කුඩයක්, එලාමය සහිත ඔරලෝසුවක්

නේවාසික භාවනාවට අයදුම් කිරීම

  • කරුණාකර පැමිණීමට සති දෙකකට ප්‍රථම අයදුම්පත සම්පූර්ණ කර අප වෙත එවන්න.

කාර්යාලීය වේලාවන්

  • ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා පමණි.
    නතරවීමට පැමිණෙන අය කරුණාකර මේ කාලය තුළ පැමිණෙන්න.